Kielce v.0.8

Cywilizacja
Pod wspólnym niebem

 drukuj stron�
Cywilizacja Polska Kultura
Wys�ano dnia 10-10-2012 o godz. 14:18:34 przez rafa 5526

W październiku i listopadzie w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur odbędzie się poprzedzany krótkimi prelekcjami cykl 30-minutowych projekcji filmowych pod tytułem „Pod wspólnym niebem”.Seria obrazów dokumentalnych w reżyserii Grzegorza Górnego wyprodukowanych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie opowiada o koegzystencji różnych grup narodowościowych i etnicznych na terenie współczesnej Polski i dawnej Rzeczpospolitej. Zerka na tradycję, obyczajowość, religię oraz wzajemne stosunki.

Dwa filmy z serii zostały już wyświetlone. Projekt kontynuowany będzie od 7 października historią o Ukraińcach. Później zobaczymy krótkie opowieści o Litwinach (14.10), Białorusinach (21.10), Tatarach (28.10), Ormianach (4.11) i Niemcach (18.11).

Grzegorz Górny jest dziennikarzem i byłym naczelnym kwartalnika „Fronda”. Wstęp wolny.


grol


Komentarze

Error connecting to mysql